O obci

Obec Lhota-Vlasenice se nachází v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina.

Poloha obce

Obec Lhota-Vlasenice se nachází v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina.
Obec leží v Jihozápadní části Českomoravské vrchoviny. Cca 4 km východně od Kamenice nad Lipou, v průměrné nadmořské výšce 597 m. Nejvyšším bodem v blízkém okolí je Pelecký kopec (718 m).

Katastrální výměra
Celková katastrání výměra obce je 705 ha, z toho orná půda zabírá čtyřicet procent. Zhruba jedna třetina výměry obce je zalesněná. Menší část plochy obce zabírají také louky (méně než jednu třetinu).
V majetku obce je 136 ha lesů, 17 ha luk a pastvin, vodní plocha zabírá 3,25 ha a ostatní pozemky 11,9 ha - z toho 9,4 ha zabírají komunikace.
Obyvatelstvo
V současné době žije v obou obcích celkem 83 obyvatel.
Stav k 31.12.2012.

Okolní obce

Vesnice Pelec je vzdálena cca 2 km východně, Antonka vzdálená 2 km severozápadně, Kamenice nad Lipou 4 km západně, Rodinov vzdálen 2 km jižně, Metánov vzdálen 2 km na východ, Stranná vzdálena cca 4 km na jihovýchod – vše z pohledu od části obce Vlasenice.

Geologický popis krajiny
Podklad tvoří krystalické horniny, převážně krystalické břidlice a hlubinné vyvřelé horniny. V okolí jsou nejhojnější ruly, v okolí Antonky i s příměsí pyritu. Toto podloží má za následek poměrně malý počet rostlinných druhů, ale i relativně jednotvárnou vegetaci. Na území převládají smrkové porosty, dále smíšený les s bukem a jedlí.
Charakteristika podnebí
Průměrná teplota se pohybuje kolem 8 ºC, průměrný úhrn srážek je 550 – 750 mm.

Památné stromy
Na území obce Vlasenice se nachází 2 památné stromy České republiky – javor klen – u obou stromů je umístěna tabulka, která na tento skvost poukazuje. První javor roste za usedlostmi rodiny Bednářových a rodiny Klimešů. Druhý památný strom se nachází v humnech, za chalupou rodiny Pechků č. p. 16.

Vzhled obce
V obci je celkem 74 popisných čísel. Z toho 49 ve Vlasenici a 25 ve Lhotě. Převážně se jedná o starší usedlosti. Ve Vlasenici je 16 čp. užíváno jako chalupa a 26 čp. jsou rodinné domy, ve Lhotě je 15 popisných čísel užíváno jako chalupa a 9 čp jsou rodinné domy. Ve Lhotě jsou navíc okolo rybníka postaveny chaty, které slouží jako rekreační objekty.Ve Vlasenici i ve Lhotě jsou kapličky. V katastru je také několik křížků (Boží muka). Ve Vlasenici je na návsi postaven pomník padlým hrdinům (obyvatelům obce) z 1. světové války.

Obyvatelstvo
Roku 1881 příslušely vsi Lásenice (dnešní Vlasenice) a Lhota ve věcech politických k pelhřimovskému hejtmanství a správou soudní do Kamenice nad Lipou. Obě obce v minulosti patřily a dodnes patří pod farní úřad v Kamenici nad Lipou.
Obec Lásenice čítala v roce 1881 celkem 201 obyvatel a 34 čísel popisných. V průměru tedy připadalo v Lásenici na jeden dům 6 obyvatel, obec Lhota v této době čítala 17 č. p. a 106 obyvatel, což je v průměru rovněž 6 obyvatel na jeden dům - viz níže uvedená tabulka osídlení.
Ke dni 16. února 1921 bylo provedeno sčítání lidu – v Lasenici bylo napočteno 225 obyvatel a ve Lhotě 116. obyvatel (ze Školní kroniky Lásenické 1878-1924).

  • C:\fakepath\obecosildleni