Karel Holub

Česká republika

Karel Holub se narodil roku 1945. Vyučil se v oboru pasíř-ciselér, na Střední odborné škole výtvarné J. Hollara vystudoval obor tvarování a grafický design a své vzdělání dále doplnil v Muzejní škole pro restaurátory Moravského muzea. Zabývá se především restaurováním kovových předmětů, plastik a ciselérských a pasířských prací a podílel se na opravách inventářů mnoha významných památek. Za všechny jmenujme např. zámek Konopiště (restaurování předmětů zbrojnice, restaurování lustrů a zlacených svícnů s figurální výzdobou), zámek Jemniště (restaurování holandských a ověskových lustrů), budovu parlamentu (restaurování vstupních vrat, výroba kovového lva na vršek portálu, restaurování a zlacení lunetové mříže, osvětlení do vnitřních prostor budovy), nebo Pražský hrad (restaurování lustrů, Zlatá brána – katedrála sv.Víta, restaurování mříží, vchodových vrat, skl. zádveří). Věnuje se ovšem i designérské a medailérské práci a vlastní výtvarné činnosti.

V loňském roce proběhla jeho samostatná výstava s názvem „Můj svět"- 2015 ve výstavní síň Benediktinského opatství v Emauzích. Pravidelní návštěvníci symposii si zajisté pamatují jeho syna Petra Karla Holuba, který vloni ve Vlasenici Pomník odpočinku.

  • Karel Holub
  • Karel Holub
  • Karel Holub
  • Karel Holub
  • Karel Holub
  • Karel Holub
  • Karel Holub
  • Karel Holub